Algemene voorwaarden

  • Duurzaam
  • Flexibel
  • Veilig

De algemene voorwaarden bevatten de regels die van toepassing zijn op onze orders en maken deel uit van de van de koop- en leveringsovereenkomst.